Dane konta:
Dane odbiorcy:
Używane do wysyłki obiektów badań biegłości - dane z możliwością zmiany w ustawieniach konta
Dane do faktury: Skopiuj z danych odbiorcy
Używane do wystawienia dokumentów płatności - dane z możliwością zmiany w ustawieniach konta
Dane firmy kurierskiej:
Jeśli posiadasz umowę z firmą kurierską, prosimy o podanie danych (Nazwa firmy oraz numer klienta). W innym przypadku zaznacz pole "Kurier organizatora".
Akredytacja:

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) [w skrócie RODO] informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o., ul. Hauke Bosaka 3A 25-214 Kielce, REGON: 292884283, NIP: 6572586754.
2. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przynajmniej w jednym z niżej wymienionych celów:
a) udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, na podstawie z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – dane osobowe przetwarzane będą przez okres 3 lat od momentu, w którym wykonano ostatnią czynność na danych;
b) realizacji umowy m.in. udziału w rundach badań biegłości, kontaktów biznesowych, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów Ordynacji podatkowej, przepisów ustawy o rachunkowości;
c) wysyłania informacji o działaniach, ofertach lub promocjach Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o.o. w Kielcach – dane te będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody.
3. Pani/Pana dane nie będą przekazywane żadnym osobom ani podmiotom trzecim.
4. Dane te nie będą używane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub zażądania ograniczenia ich przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich nie podanie może skutkować brakiem udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub brakiem możliwości realizacji umowy/kontaktów biznesowych.