Wiadomości RSS:

1

Programy

Więcej

1

Nadchodzące rundy

Więcej

Ogłoszenia globalne

Informacja dla klientów

2024-03-01 18:49:14

Spółka Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach informuje, że znajduje się w fazie wygaszania swojej działalności zmierzającej do likwidacji przedsiębiorstwa.

Obecnie zajmujemy się kończeniem rozpoczętych prac i badań, nie przyjmujemy już nowych zleceń i nie organizujemy badań biegłości.

Dziękujemy za wieloletnie zaufanie. Było nam niezmiernie miło z Państwem współpracować w ciągu minionych lat naszej działalności.


Nowe wydanie dokumentów dla programu ENVIRON

2022-09-09 10:53:34

Szanowni Państwo,

Od dnia 01.09.2022 r. w związku ze zmianą terminu realizacji rundy 1.2/ENV/22 obowiązują nowe wydania dokumentów dla programu ENVIRON tj. Harmonogram, Formlularz zgłoszeniowy oraz Skrócony opis programu.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Zespół Badań Biegłości.


Nowe wydanie dokumentów dla programu SAMPLING

2022-07-04 12:40:43

Szanowni Państwo,

Od dnia 01.07.2022 r. obowiązują nowe wydania dokumentów dla programu SAMPLING. Obowiązujące wydania dokumentów są dostępne na panelu PTCenter.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Zespół Badań Biegłości.


Zmiana wydania dokumentów - program INDUSTRY, SAMPLING i ENVIRON

2022-05-20 14:51:40

Szanowni Państwo,

Od dnia 20.05.2022 r. obowiązuje nowe wydanie dokumentów dla programów INDUSTRY, SAMPLING, ENVIRON - zmiana dotyczy zapisów w Opisach Programów oraz w Formularzach Zgłoszeniowych. Obowiązujące wydanie dokumentów są dostępne na panelu PTCenter.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Zespół Badań Biegłości.


Rozszerzenie Zakresu Akredytacji

2022-03-22 12:19:50

Pragniemy Państwa poinformować, iż z dniem 17 marca 2022 roku oficjalnie Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o., Dział Badań Biegłości rozszerzył swój zakres akredytacyjny!

Zakres akredytacji Nr. PT 007 obejmuje:

 • Program INDUSTRY, w którym porównywane właściwości w kruszywie to: zawartość wody, mrozoodporność w wodzie, mrozoodporność w obecności soli, gęstość ziarn i nasiąkliwość, zawartość drobnych cząstek, odporność na rozdrabnianie, odporność na ścieranie oraz nasiąkliwość kamienia naturalnego.
 • Program ENVIRON, który obejmuje badania wody do spożycia: pH, PEW, mętność, chlorki, siarczany, fluorki, azotany, azotyny, jon amonowy, utlenialność, wapń, magnez, twardość ogólna, żelazo ogólne, mangan, glin, barwa.
 • Program SAMPLING, który obejmuje: pobór wody do spożycia do badań fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych, pobór wody z rzeki oraz ścieków do badań fizykochemicznych.

Zapraszamy do udziału !

Klauzula informacyjna  w zakresie przetwarzania danych osobowych
Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) [w skrócie RODO] informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.,  ul. Hauke Bosaka 3A 25-214 Kielce, REGON: 292884283, NIP: 6572586754.
2. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przynajmniej w jednym z niżej wymienionych celów:
a) udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, na podstawie z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – dane osobowe przetwarzane będą przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym wykonano ostatnia czynność na danych;
b) realizacji umowy, kontaktów biznesowych, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów Ordynacji podatkowej, przepisów ustawy o rachunkowości;
c) wysyłania informacji o działaniach, ofertach lub promocjach Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o.o. w Kielcach – dane te będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody.
3. Pani/Pana dane nie będą przekazywane żadnym osobom ani podmiotom trzecim.
4. Dane te nie będą używane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub zażądania ograniczenia ich przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich nie podanie może skutkować brakiem udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub brakiem możliwości realizacji umowy/kontaktów biznesowych.


Zmiana wydania dokumentów - program SAMPLING i ENVIRON

2022-03-21 12:23:00

Szanowni Państwo,

Od dnia 21.03.2022 r. obowiązują nowe wydania dokumentów dla programów SAMPLING, ENVIRON. Obowiązujące wydania dokumentów są dostępne na panelu PTCenter.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Zespół Badań Biegłości.


Zmiana wydania dokumentów - program INDUSTRY

2022-02-14 14:54:00

Szanowni Państwo,

Od dnia 14.02.2022 r. obowiązują nowe wydania dokumentów dla programów INDUSTRY. Obowiązujące wydania dokumentów są dostępne na panelu PTCenter.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Zespół Badań Biegłości.


Zmiana terminu opłaty za udział w badaniach biegłości

2021-01-18 09:10:45

Szanowni Państwo,

Od dnia 04.01.2021 r. uczestnicy Badań Biegłości miesiąc przed realizacją rundy lub po zgłoszeniu się do niej otrzymują fakturę pro forma, którą należy opłacić w ciągu 14 dni. Faktury VAT dostarczone będą wraz z obiektem badań. 

W razie pytań prosimy o kontakt.

Pozdrawiamy 

Zespół Badań Biegłości


POLLAB - Badania biegłości - Badanie wody do spożycia

2020-05-22 10:45:15

Zapraszamy do udziału w organizowanych przez Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB badaniach biegłości:

 • BADANIE WODY DO SPOŻYCIA

Aby zgłosić swój udział w programie należy kliknąć TUTAJ lub po zalogowaniu do Panelu Obsługi Klienta PTCenter w zakładce "Nadchodzące rundy" odszukać rundę 1.1/POLLAB-BWP/20

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: http://pollab.pl/Wykaz,porownan,miedzylaboratoryjnych,2020,466.html

 


Ważne informacje dot realizacji badań biegłości - pobieranie próbek - program SAMPLING

2020-05-15 09:32:06

Szanowni Państwo,

                Z uwagi na stan epidemiologiczny istniejący na terenie Polski oraz mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo i zdrowie, wprowadzone zostają zmiany w realizacji badań biegłości z zakresu pobierania próbek – program SAMPLING.

Wprowadzone zmiany:

 • w Szczegółowym Harmonogramie Poboru Próbek (dostępny 7 dni przed realizacją rundy) zostaną wyznaczone konkretne godziny przybycia dla uczestnika. Będą one przypisane do indywidualnego kodu uczestnika - każdy z Państwa otrzyma od nas informację o kodzie jaki został Państwu przypisany (będzie on również dostępny na Panelu Klienta PTCenter);
 • prosimy o punktualne zgłaszanie się na miejsce pobierania próbek – Szczegółowy Harmonogram Poboru Próbek jest zaplanowany tak, aby zapewnić bezpieczny odstęp czasu między poszczególnymi ekipami;
 • Szczegółowy Harmonogram  Poboru Próbek zostanie udostępniony tydzień przed realizacją rundy,
 • na miejscu realizacji badań biegłości zapewnimy środki dezynfekujące do rąk;
 • przekazanie faktur będzie możliwe tylko w formie elektronicznej;
 • nowe terminy realizacji będą wskazane w Harmonogramie SMP/F-07 na stronie internetowej www.promea.pl/badania-bieglosci oraz dostępne na Panelu Obsługi Klienta PTCenter;

Prosimy wszystkich o przestrzeganie aktualnych określonych ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  

Na bieżąco śledzimy wszelkie komunikaty dotyczące koronawirusa wydawane przez organy administracji państwowej i służby sanitarne. Naszym celem jest zapewnienie obsługi wszystkim Klientom, mimo niedogodności, z którymi mamy obecnie do czynienia.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiamy

Zespół Badań Biegłości


Zmiana kuriera organizatora

2020-05-04 11:51:08

Szanowni Państwo, 

Od dnia 04.05.2020 r. Organizator Badań Biegłości Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. PROMEA  zmienia dostawcę usługi transportowej na firmę spedycyjną UPS Polska. 

W razie pytań prosimy o kontakt.

Pozdrawiamy 

Zespół Badań Biegłości


Aktualizacja danych - Panel Klienta PTCenter

2020-04-24 11:14:07

Szanowni Państwo

W ostatnim czasie panel Klienta PTCenter uległ modernizacji, dlatego prosimy o sprawdzenie i uzupełnienie danych Państwa firmy. Dane te są niezbędne do prawidłowego wystawienia faktur za uczestnictwo w badaniach biegłości.

Brak prawidłowych danych uniemożliwia poprawne wystawienie faktur, okres płatności przedłuża się, co skutkuje przesunięciem terminu otrzymania sprawozdania.

Aby zweryfikować dane należy zalogować się na swoje konto w Panelu Klienta PTCenter:

https://ptcenter.badaniabieglosci.pl/dashboard

wejść w zakładkę Ustawienia – Edytuj dane. Po uzupełnieniu danych należy wybrać „Zapisz”.

Pozdrawiamy

Zespół Badań Biegłości


Zmiana dokumentów - program SAMPLING

2020-02-19 12:18:48

Szanowni Państwo,

Od dnia 18.02.2020 r. obowiązują nowe wydania dokumentów dla programu SAMPLING - zmiany dotyczą zapisów dla rundy 4.1/SMP/20. Obowiązujące wydania domumentów są dostępne na panelu obsługi klienta PTCenter oraz na stronie internetowej https://promea.pl/badania-bieglosci.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Zespół Badań Biegłości.


POLLAB - Badania biegłości - Badania wody powierzchniowej

2019-11-19 09:18:36

Zapraszamy do udziału w organizowanych przez Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB badaniach biegłości:

 • BADANIA WODY POWIERCHNIOWEJ 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie POLLABU:  http://pollab.pl/Wykaz,porownan,miedzylaboratoryjnych,2019,450.html lub w zakładce "Programy".

Aby zgłosić swój udział w programie należy przewinąć stronę i w "Nadchodzących rundach" dokonać zgłoszenia. 

Pozdrawiamy! 


Pomiary mikroklimatu gorącego i umiarkowanego – na stanowiskach pracy • Pomiary natężenia oświetlenia we wnętrzach na stanowiskach pracy

2019-06-14 10:23:28

Zapraszamy do udziału w organizowanych przez Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB badaniach biegłości:

 • Pomiary mikroklimatu gorącego i umiarkowanego – na stanowiskach pracy
 • Pomiary natężenia oświetlenia we wnętrzach na stanowiskach pracy

Więcej informacji – plan oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej POLLABU:  http://pollab.pl/Wykaz,porownan,miedzylaboratoryjnych,2019,450.html

Pozdrawiamy!


Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. - marka PROMEA

2019-04-29 09:55:19

W dniu 1 lutego 2019 roku do Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o.o. wprowadzono markę PROMEA. Uruchomienie marki związane jest z faktem, że aktualny zakres badań oraz pozostałych usług związanych zdziałalnością laboratoryjną oraz organizacją badań biegłości znacznie wykracza poza obszar geologii.

Wprowadzenie marki PROMEA ma za zadanie rozwinąć sprzedaż poza granicami Polski oraz poszerzyć możliwość świadczenia usług laboratoryjnych oraz badań biegłości.

Wszelkie informacje dot. organizacji badań biegłości przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. będą Państwo mogli znaleźć na naszej nowej stronie internetowej: https://promea.pl/badania-bieglosci

Kontakt do nas pozostaje bez zmian:

Tel. 41 365 10 13
Fax. 41 365 10 10

e-mail: info@badaniabieglosci.pl

 

Pozdrawiamy

Zespół Badań Biegłości


Zmiana wydania dokumentów - program INDUSTRY

2019-03-25 07:47:45

Szanowni Państwo,

Od dnia 25.03.2019 r. obowiązują nowe wydania dokumentów dla programu INDUSTRY - zmienie uległo logo oraz strona internetowa Organizatora Badań Biegłości. Obowiązujące wydania domumentów są dostępne na panelu PTCenter oraz na stronie internetowej https://promea.pl/badania-bieglosci.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Zespół Badań Biegłości.

Nadchodzące rundy

Nazwa skrócona programu Numer Data realizacji Termin raportowania wyników Termin rozesłania sprawozdania Status
TESTOWY 4.1/TESTOWY/24 2024-04-18 2024-03-14 2024-03-22 Aktualna