MCB - 2019

MICROBIOLOGY

MICROBIOLOBY jest nowym, bezpłatnym programem badań biegłości obejmującym badania mikrobiologiczne wody do spożycia.

Harmonogram oraz cennik

Skrócony opis programu

CONS - 2019

CONSTRUCTION

CONSTRUCTION to cykliczny programy międzynarodowych badań biegłości obejmujący badania właściwości fizycznych i chemicznych kruszyw, kamienia naturalnego i gruntów. Program oferuje wiele rund o szerokim zakresie analiz.

Harmonogram i cennik

Skrócony opis programu

Opis programu - dostępny po zarejestrowaniu się na panelu PTCenter

SMP - 2019

SAMPLING

SAMPLING to innowacyjny program badań biegłości obejmujący pobieranie próbek wód, ścieków, gleb, odpadów, osadów ściekowych, kruszyw oraz badanie właściwości fizycznych i chemicznych biogazu.

Harmonogram i cennik

Skrócony opis programu

Opis programu - dostępny po zarejestrowaniu się na panelu PTCenter

ENV - 2019

ENVIRON

ENVIRON jest cyklicznym programem badań biegłości organizowanym przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach. Program oferuje wiele rund o szerokim zakresie analiz próbek wody, ścieków, gleby, odpadów oraz osadów ściekowych. 

Harmonogram oraz cennik

Skrócony opis programu

Opis programu - dostępny po zarejestrowaniu się na panelu PTCenter

IND - 2019

INDUSTRY

PT007INDUSTRY to cykliczny program międzynarodowych badań biegłości obejmujący badania właściwości fizycznych i chemicznych kruszyw i kamienia naturalnego. Program oferuje wiele rund o szerokim zakresie analiz.

Harmonogram oraz cennik

Skrócony opis programu

Opis programu - dostępny po zarejestrowaniu się na panelu PTCenter

GRW - 2019

GROUNDWATER

GROUNDWATER jest nowym programem badań biegłości, obejmującym analizy BTX- lotnych węglowodorów aromatycznych oraz sumy węglowodorów C6-C12 w wodzie podziemnej.

Harmonogram oraz cennik

Skrócony opis programu