WST - 2021

WASTE

WASTE to program, który obejmuje badania biegłości z zakresu analizy odpadów.

Harmonogram oraz cennik

Skrócony opis programu

CONS - 2021

CONSTRUCTION

CONSTRUCTION to cykliczny programy międzynarodowych badań biegłości obejmujący badania właściwości fizycznych i chemicznych kruszyw, kamienia naturalnego i gruntów. Program oferuje wiele rund o szerokim zakresie analiz.

Harmonogram i cennik 2021

Skrócony opis programu 2021 

Opis programu - dostępny po zarejestrowaniu się na panelu PTCenter

SMP - 2021

SAMPLING

SAMPLING to innowacyjny program badań biegłości obejmujący pobieranie próbek wód, ścieków, gleb, odpadów, osadów ściekowych, kruszyw oraz badanie właściwości fizycznych i chemicznych biogazu.

Harmonogram i cennik

Skrócony opis programu

Opis programu - dostępny po zarejestrowaniu się na panelu PTCenter

ENV - 2021

ENVIRON

ENVIRON jest cyklicznym programem badań biegłości organizowanym przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach. Program oferuje badania w zakresie analiz fizykochemicznych próbek wody do spożycia.

Harmonogram oraz cennik

Skrócony opis programu

Opis programu - dostępny po zarejestrowaniu się na panelu PTCenter

IND - 2021

INDUSTRY

PT007INDUSTRY to cykliczny program międzynarodowych badań biegłości obejmujący badania właściwości fizycznych i chemicznych kruszyw i kamienia naturalnego. Program oferuje wiele rund o szerokim zakresie analiz.

 Harmonogram oraz cennik 2021

 Skrócony opis programu 2021

Formularz zgłoszeniowy 2021

Opis programu - dostępny po zarejestrowaniu się na panelu PTCenter