WST -2023

WASTE

WASTE to program, który obejmuje badania biegłości z zakresu analizy odpadów.

Harmonogram oraz cennik

Skrócony opis programu

GEO -2023

GEOTECHNICS

Program badania biegłości GEOTECHNICS jest unikalnym programem, który swym zakresem obejmuje obszar inżynierii geotechnicznej. Dostępne w programie badania dotyczą norm serii ISO 17892 - Badania laboratoryjne gruntów. 

CONS -2023

CONSTRUCTION

CONSTRUCTION to cykliczny programy międzynarodowych badań biegłości obejmujący badania właściwości fizycznych i chemicznych kruszyw, kamienia naturalnego i gruntów. Program oferuje wiele rund o szerokim zakresie analiz.

Harmonogram i cennik 2023

Skrócony opis programu 2023 

Opis programu - dostępny po zarejestrowaniu się na panelu PTCenter

SMP -2023

SAMPLING

SAMPLING to innowacyjny program badań biegłości obejmujący pobieranie próbek wód, ścieków, gleb, odpadów, osadów ściekowych, kruszyw oraz badanie właściwości fizycznych i chemicznych biogazu.

Harmonogram i cennik

Skrócony opis programu

Opis programu - dostępny po zarejestrowaniu się na panelu PTCenter

PT007

ENV -2023

ENVIRON

ENVIRON jest cyklicznym programem badań biegłości organizowanym przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach. Program oferuje badania w zakresie analiz fizykochemicznych próbek wody do spożycia.

Harmonogram oraz cennik

Opis programu - dostępny po zarejestrowaniu się na panelu PTCenter

PT007

IND -2023

INDUSTRY

INDUSTRY to cykliczny program międzynarodowych badań biegłości obejmujący badania właściwości fizycznych i chemicznych kruszyw i kamienia naturalnego. Program oferuje wiele rund o szerokim zakresie analiz.

 Harmonogram oraz cennik 2023

Formularz zgłoszeniowy 2023

Opis programu - dostępny po zarejestrowaniu się na panelu PTCenter

PT007