ENV_N - 2020

ENVIRON_N

ENVIRON_N jest cyklicznym programem badań biegłości organizowanym przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach. Program oferuje wiele rund o szerokim zakresie analiz próbek wody, ścieków, gleby, odpadów oraz osadów ściekowych. 

Harmonogram oraz cennik

Skrócony opis programu

Opis programu - dostępny po zarejestrowaniu się na panelu PTCenter

Badanie wody powierzchniowej - 2019

POLLAB - Badanie wody powierzchniowej

Program organizowany przez Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB prowadzony przez Sekcję Ochrony Środowiska. 

Informacje dotyczące planu badania biegłości: 

Plan PT - Badanie wody powierzchniowej

Informacja PT - Badanie wody powierzchniowej

MCB - 2019

MICROBIOLOGY

MICROBIOLOBY jest nowym, bezpłatnym programem badań biegłości obejmującym badania mikrobiologiczne wody do spożycia.

Harmonogram oraz cennik

Skrócony opis programu

CONS - 2020

CONSTRUCTION

CONSTRUCTION to cykliczny programy międzynarodowych badań biegłości obejmujący badania właściwości fizycznych i chemicznych kruszyw, kamienia naturalnego i gruntów. Program oferuje wiele rund o szerokim zakresie analiz.

Harmonogram i cennik 2020

Skrócony opis programu 2020 

Opis programu - dostępny po zarejestrowaniu się na panelu PTCenter

SMP - 2020

SAMPLING

SAMPLING to innowacyjny program badań biegłości obejmujący pobieranie próbek wód, ścieków, gleb, odpadów, osadów ściekowych, kruszyw oraz badanie właściwości fizycznych i chemicznych biogazu.

Harmonogram i cennik

Skrócony opis programu

Opis programu - dostępny po zarejestrowaniu się na panelu PTCenter

ENV - 2020

ENVIRON

ENVIRON jest cyklicznym programem badań biegłości organizowanym przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach. Program oferuje badania w zakresie analiz fizykochemicznych próbek wody do spożycia.

Harmonogram oraz cennik

Skrócony opis programu

Opis programu - dostępny po zarejestrowaniu się na panelu PTCenter

IND - 2020

INDUSTRY

PT007INDUSTRY to cykliczny program międzynarodowych badań biegłości obejmujący badania właściwości fizycznych i chemicznych kruszyw i kamienia naturalnego. Program oferuje wiele rund o szerokim zakresie analiz.

 Harmonogram oraz cennik 2020

 Skrócony opis programu 2020

Formularz zgłoszeniowy 2020

Opis programu - dostępny po zarejestrowaniu się na panelu PTCenter

GRW - 2019

GROUNDWATER

GROUNDWATER jest nowym programem badań biegłości, obejmującym analizy BTX- lotnych węglowodorów aromatycznych oraz sumy węglowodorów C6-C12 w wodzie podziemnej.

Harmonogram oraz cennik

Skrócony opis programu